Regulamentul privind utilizarea certificatelor cadou in magazinele "Baby Boom"

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Un certificat cadou "Baby Boom" (denumit în continuare - certificatul) este un document care atestă dreptul titularului său de a achiziționa bunuri în lanțul de magazine "Baby Boom" (denumit în continuare - Compania) pentru o sumă egală cu valoarea nominală a certificatului; certificatul conține: un număr individual, data achiziției, o anumită valoare a valorii nominale și adresa magazinului în care poate fi vândut certificatul sunt indicate pe bonul de casă. Cumpărător al Certificatului - o persoană fizică care a plătit bani în sumă egală cu valoarea nominală a Certificatului ca plată pentru bunurile vândute la punctul de vânzare a Certificatului și a transferat unei terțe părți, în interesul căreia s-a făcut cumpărarea Certificatului, dreptul de a primi bunurile prin schimbarea Certificatului cu bunurile selectate. Deținător al certificatului - persoana fizică care a obținut posesia temporară a certificatului și l-a prezentat pentru îndeplinire.
1.2. Regulile de plată, de primire și de schimb al Certificatelor sunt reglementate prin prezentul Regulament.
1.3. Certificatul nu este înregistrat. Cumpărătorul Certificatului are dreptul de a dona sau de a transfera în alt mod Certificatul către o terță parte. Societatea nu este responsabilă pentru persoana căreia și din ce motive este transferat Certificatul de către cumpărător sau de către o terță parte.1.4 Certificatul este o ofertă publică. Prezentul regulament definește termenii și condițiile esențiale ale unui contract public de vânzare-cumpărare cu utilizarea certificatelor. Atunci când vinde un Certificat, Cumpărătorul trebuie să se familiarizeze cu regulile de circulație a Certificatelor stabilite în prezentul Regulament. Achiziționarea unui certificat înseamnă că cumpărătorul certificatului este de acord cu prezentul regulament.
1.5. Acest Regulament poate fi găsit la standul de informare sau în dosarul de informare din magazinele companiei Baby Boom.
1.6 Compania își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament la discreția sa.

2. PROCEDURA DE CUMPĂRARE A UNUI CERTIFICAT CADOU
2.1 Certificatele sunt achiziționate pe bază de plată în numerar și/sau fără numerar și sunt utilizate pentru a cumpăra bunuri disponibile în momentul prezentării Certificatului la Companie.
2.2. Cumpărătorul Certificatului va depune o sumă de numerar egală cu valoarea nominală a Certificatului la casieria Societății sau va transfera numerar ca plată pentru Certificate prin transfer bancar în contul curent al Societății.
2.3 Valoarea nominală a Certificatului confirmă dreptul deținătorului de Certificat de a primi bunuri în valoare corespunzătoare sumei indicate pe Certificat.
2.4 Valoarea nominală a Certificatului este indicată pe cecul de casierie. Au fost puse în circulație Certificate cadou cu următoarea valoare nominală:

300 (trei sute) lei.
500 (cinci sute) lei.
1000 (o mie) lei.
3000 (trei mii) lei.

În plus, există în circulație Certificate Cadou, a căror valoare nominală depinde de dorința cumpărătorului Certificatului Cadou, putând fi făcută individual (denumit în continuare Certificat cu valoare nominală individuală). Valoarea totală a comenzii Certificatelor Cadou trebuie să fie de cel puțin 20 000 lei
2.5. Exemplu de Certificat cadou.
(se vor indica machetele certificatelor)
2.6 La vânzarea Certificatului, Cumpărătorului i se va da un bon de casă, în scopul contabilizării materiale a mărfurilor.
2.7. Certificatul cu o anumită valoare nominală (300, 500, 5000, 1000, 3000 lei) se activează în ziua vânzării acestuia. Certificatul cu o valoare nominală individuală se produce până la 7 (șapte) zile lucrătoare.
2.8. Achiziționarea Certificatului cadou nu este supusă reducerilor.
2.9 În cazul pierderii/furtului/deteriorării acestuia, Certificatul nu se restituie, iar banii nu se rambursează.
2.10. Certificatul cadou nu poate fi schimbat sau rambursat
2.11. Compania poate refuza să realizeze Certificatul către Titular dacă:
2.11.1. Titularul nu a prezentat Certificatul pentru plata serviciilor Companiei sau a prezentat un alt document care conține semne de falsificare a Certificatului;
2.11.2. Titularul Certificatului cadou a prezentat Certificatul deteriorat în așa măsură încât numărul, valoarea nominală și semnele de siguranță nu pot fi citite.

 

3. REALIZAREA CERTIFICATULUI CADOU
3.1. Certificatele sunt acceptate spre vânzare în toate magazinele din lanțul Baby Boom. În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament, Societatea se obligă să transfere bunuri din marfa disponibilă la momentul prezentării Certificatului către orice persoană care prezintă respectivul Certificat, indiferent de identitatea purtătorului (Titularul Certificatului Cadou) și de motivele pentru care acesta a primit Certificatul, în următoarele condiții: - Certificatul Cadou poate fi prezentat de către un adult cu capacitate juridică deplină; - Certificatul Cadou poate fi prezentat de către un minor numai împreună cu unul dintre părinți; - Certificatul Cadou poate fi prezentat de către un minor numai împreună cu unul dintre părinți.
3.2. Banii se depun pe Certificat o singură dată - în momentul achiziționării acestuia.
3.3 Posesorul Certificatului Cadou trebuie să păstreze bonul fiscal de vânzare a Certificatului, numai în acest caz Certificatul Cadou poate fi acceptat în lanțul de magazine "Baby Boom".
3.4 În cazul schimbului de Certificate pentru bunuri, există trei situații posibile: valoarea bunurilor este egală cu valoarea nominală a Certificatului; valoarea bunurilor este mai mare decât valoarea nominală a Certificatului; valoarea bunurilor este mai mică decât valoarea nominală a Certificatului.
3.5. În cazul în care costul total al bunurilor selectate depășește valoarea nominală indicată pe Certificat, diferența este achitată de către Deținătorul Certificatului cadou în numerar la casieria Societății și/sau sub formă de plată fără numerar.
3.6 Certificatul cadou este supus retragerii în momentul primirii bunurilor.
3.7 Certificatul poate fi utilizat pentru a plăti bunurile care participă la promoțiile companiei.
3.8 Este permisă însumarea mai multor Certificate pentru a face o singură achiziție.
3.9 Certificatele deteriorate sau Certificatele a căror autenticitate este pusă la îndoială de către reprezentanții Companiei nu sunt acceptate la vânzare.
3.10 În cazul în care costul total al bunurilor selectate este mai mic decât valoarea nominală indicată pe Certificat, diferența nu este rambursată Titularului de Certificat cadou, suma necheltuită este arsă
3.11 În cazul pierderii Certificatului cadou, nu se emite duplicatul acestuia, iar valoarea nominală a Certificatului cadou nu este compensată.
3.12 Perioada de valabilitate a certificatului cadou este de 6 (șase) luni de la data achiziției.

4. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE
4.1. Serviciul de garanție, schimbul și returnarea bunurilor de calitate inferioară, precum și a bunurilor de calitate corespunzătoare achiziționate cu ajutorul certificatului, se efectuează în conformitate cu procedura generală prevăzută de legislația în vigoare.
4.2 Compania își rezervă dreptul de a aduce oricând și unilateral modificări prezentului Regulament privind certificatele cadou. Informațiile privind modificările aduse termenilor și condițiilor sunt postate pe site-ul web al Companiei și sunt disponibile publicului. Titularul certificatului cadou trebuie să monitorizeze independent modificările aduse regulilor de circulație a certificatului.
4.3 Societatea nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a certificatului, deoarece acesta este un certificat la purtător și nu necesită identificare.
4.4 În caz de forță majoră și în caz de imposibilitate de realizare a Certificatului, Societatea este exonerată de responsabilitate.